Search

English

زوم: زندان در زندان

عنوانِ «زندان سیاسی»، به خودی خود، با حقوق اولیه‌ بشر در تناقض است. یعنی این‌که یک شخص فقط به دلیل تفاوت دیدگاهش با حکومت، به زندان بیفتد. اما در جمهوری اسلامی شهروندان و کنشگران نه فقط به این دلیل به زندان می‌افتند، که حتی از حقوق قانونی خودشان در زندان هم محروم هستند؛ حقوقی که در قانون جمهوری اسلامی هم به رسمیت شناخته شده.

تاریخ

برچسب‌ها

ویدئوهای بیشتر ...