Search

English

زوم: وقتی سپاه «بالتازار» می‌شود

علی خامنه‌ای بعد از کشمکش‌های فراوان موافقت کرد برای مقابله با کرونا یک میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی برداشت شود؛ البته به این شرط که برای خرید اختراعات «شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی» هزینه شود. نتیجه این اختراعات را در ویدیو ببینید!

تاریخ

برچسب‌ها

ویدئوهای بیشتر ...