English

چهارشنبه‌ها با مهدی موسوی، ۱۸ – هرو و فریا، خواننده

مهدی موسوی، شاعر و نویسنده، در این قسمت از برنامه چهارشنبه‌ها میزبان هرو و فریا، دو خواننده، است و با آن‌ها درباره خیزش انقلابی ایرانیان گفت‌وگو می‌کند.

این برنامه ۲۰ مهر ۱۴۰۱ در اینستاگرام آموزشکده توانا به صورت زنده برگزار شد.

تاریخ

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی ...