Search

English

آیا ماموران بازداشتگاه‌ها می‌توانند از متهمان امنیتی بازجویی کنند؟

آیا ماموران بازداشتگاه‌ها می‌توانند از متهمان امنیتی بازجویی کنند؟

نه! اساسا چنین اختیاری به روسا یا کارکنان بازداشتگاه‌ها داده نشده است. طبق تعریفی که از بازداشتگاه‌ها شده، این مکان‌ها فقط برای نگهداری متهمانی ایجاد شده که توسط مقام‌های
قضائی معرفی می‌شوند و مسئولان بازداشتگاه‌ها صرفا مسئولیت نگهداری از این متهمان را دارند و لاغیر.
علاوه بر این، طبق قانون «آئین دادرسی کیفری» و قانون حفظ حقوق شهروندی، کلیه تحقیقات باید توسط بازپرس پرونده و تحت نظارت او انجام شود.

از طرف دیگر ماموران امنیتی، ضابط دادگستری نیستند و انجام تحقیقات از متهمان جزء وظایف آن‌ها نیست.
 

تاریخ

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی ...