Search

English

انواع ملاقات برای زندانیان

زندانی از چند نوع ملاقات می‌تواند برخوردار باشد؟

بر اساس آئین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها، ملاقات برای زندانیان در چهار شکل ملاقات کابینی، حضوری، ملاقات خصوصی و ملاقات الکترونیکی تعریف شده است.

• ملاقات کابینی، اینگونه است که به صورت هفتگی زندانی می‌تواند با خانواده، اعم از پدر، مادر، فرزندان، همسر، و پدر و مادر همسرش ملاقات کابینی داشته باشد. دوستان و آشنایان زندانی نیز می‌توانند با اخذ مجوز، با زندانی ملاقات کابینی داشته باشند. ملاقات کابینی از حقوق بی‌قید و شرط زندانی است. مدت این ملاقات ۲۰ تا ۳۰ دقیقه است.

• ملاقات حضوری به این ترتیب است که رئیس زندان می‌تواند در ایام خاص یا به مناسبت‌هایی، امکان ملاقات حضوری زندانی با اعضای خانواده‌اش را فراهم کند. مدت ملاقات حضوری ۳۰ تا ۶۰ دقیقه است.

• ملاقات خصوصی، ملاقاتی است که طبق ماده ۲۱۵ آئین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها، با نظر رئیس زندان ترتیب داده می‌شود و از انواع امتیازهای رفاهی و تشویقی است. در این نوع ملاقات، اعضای خانواده زندانی می‌توانند به شکل خصوصی و مدت زمان طولانی‌تری با زندانی ملاقات داشته باشند. چون این نوع ملاقات در محل خاصی که برای همین منظور در نظر گرفته شده صورت می‌گیرد، ملاقات خصوصی نامیده می‌شود. مدت این ملاقات ۴ تا ۱۲ ساعت است.

• ملاقات الکترونیکی یا ملاقات تصویری، یکی دیگر از انواع ملاقات‌ها است که به صورت تشویقی و امتیاز رفاهی به زندانی تعلق می‌گیرد. این نوع ملاقات به صورت مجازی بوده و مدت آن ۵ تا ۳۰ دقیقه است. به جز ملاقات عمومی، بقیه انواع ملاقات‌ها، جنبه تشویقی دارند. ومدت همه این انواع ملاقات‌ها با نظر رئیس زندان قابل تمدید و بیشترشدن است.

بنا بر مواد ۲۱۲ ،۲۱۳ و ۲۱۴ آئین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها، رئیس زندان همچنین میتواند در صورت بروز بیماری‌های واگیردار گوارشی یا تنفسی، ملاقات حضوری و خصوصی را تا زمان عادی‌شدن وضعیت، به طور موقت متوقف کند.

تاریخ

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی ...