Search

English

ارسال نامه، خارج از محدویت‌های زمانی

آیا زندانی می‌تواند در موارد ضروری، بدون در نظر گرفتن مهلت یک‌هفته‌ای، نامه دیگری بنویسد؟ بله. زندانی می‌تواند در هنگام ضرورت و در موارد خاص، بدون در نظر گرفتن محدودیت زمانی، نامه‌های دیگری را بنویسد. محدودیت نوشتن و ارسال نامه به هفته‌ای ۲ نامه، شامل همه موارد نمی‌شود. بر اساس ماده ۲۲۷ آئین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، زندانی در سه مورد خاص می‌تواند خارج از محدودیت زمانی مصوب، برای خارج از زندان نامه ارسال کند. یک- در صورتی که ضرورت داشته باشد و برای زندانی یا خانواده‌اش شرایط ویژه‌ای پیش بیاید، او می‌تواند با اجازه قاضیِ ناظر، یا رئیس زندان بیشتر از ۲ نامه در هفته برای بستگان خود بنویسد و ارسال کند. دو- در ارتباط با لوایح و درخواست‌های مربوط به پرونده قضائی زندانی، محدودیتی وجود ندارد و زندانیان می‌توانند این لوایح و درخواست‌ها را از طریق سامانه الکترونیک قضائی یا سامانه هوشمندِ برخط، به مراجع قضائی برسانند. مسئولین زندان‌ها مکلف هستند که این امکانات را برای زندانیان فراهم کنند. سه- نامه‌هایی که حاوی مطالب امنیتی یا قضائی است و برای اقدام مقتضی، فوریت دارند. مسئولان زندان مکلفند این دست از نامه‌ها را به قید فوریت، به مقامات مربوطه ارسال کنند تا اقدام مقتضی و به موقع انجام شود.

تاریخ

برچسب‌ها

ویدئوهای بیشتر ...