Search

English

وکیل‌بند کیست و چگونه به این سمت می‌رسد؟

زندانیان هر سالن یا بند، سالی یک بار از بین خود، ۳ تا ۵ نفر را به عنوان اعضای«شورای زندانیان» انتخاب می‌کنند که اداره امور زندانیان آن بند را به عهده دارند. بعد از انتخاب این شورا، رئیس زندان، یک نفر را از میان آن‌ها به عنوان «وکیل بند» منصوب می‌کند. تا این فرد به عنوان نماینده زندانیان، با مسئولان بند در ارتباط باشد و مشکلات و خواسته‌های زندانیان از طریق او به مسئولان مربوطه منتقل شود. بر اساس ماده ۷۵ آئین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، رئیس زندان برای انتصاب وکیل‌بند باید تائید حفاظت و اطلاعات موسسه را داشته باشد. بنابراین وکیل‌بند کسی است که از میان منتخبین زندانیان به عنوان شورای زندانیان – و توسط رئیس زندان – با تائید حفاظت و اطلاعات منصوب می‌شود. رئیس زندان حق ندارد از وکیل‌بند به عنوان زندان‌بان یا مأمور مراقب استفاده کند. چرا که واگذاری تکالیف زندان‌بانان یا مأموران مراقب به وکیل‌بند یا هر زندانی دیگر، کلا ممنوع است.

تاریخ

برچسب‌ها

ویدئوهای بیشتر ...