Search

English

فروشگاه زندان

زندانیان می‌توانند اجناس و لوازم مورد نیاز خود را از فروشگاه‌های زندان تهیه کنند. قیمت اجناس و لوازمی که فروشگاه‌های زندان در اختیار زندانیان می‌گذارد، اولا نباید بیشتر از قیمتی باشد که روی کالا قیمت‌گذاری شده است. دوم اینکه فروش کالا به زندانی، باید با فاکتور انجام شود.کالاهایی در فروشگاه زندان عرضه می‌شود که توسط سازمان زندان‌ها اعلام شده باشد. به این منظور سازمان زندان‌ها صورت ریز کالا‌ها و لوازم مجاز را تهیه می‌کند و به اداره کل زندان‌ها ابلاغ می‌کند. بنابراین چنان نیست که همه‌جور کالایی در فروشگاه زندان عرضه شود و زندانی بتواند آن را از فروشگاه زندان خریداری کند. صورت ریز مواد و اجناس موجود در فروشگاه‌ها باید روی برگه‌ای نوشته شود و روی درِ ورودی فروشگاه نصب شود تا همه زندانیان از اجناس موجود و قیمت آن‌ها باخبر باشند. نظارت بر وضعیت فروشگاه‌ها و قیمت‌ها به عهده رئیس زندان است. زندانی حق دارد که نسبت به قیمت کالاهای عرضه‌شده در فروشگاه زندان شاکی باشد. اگر قیمت کالایی گران‌تر از قیمت آن در خارج از زندان باشد، زندانی حق دارد شکایت‌نامه‌ای تنظیم کند و فاکتور فروش را ضمیمه آن کند و به نماینده بازرسی، حفاظت و اطلاعات موسسه یا رئیس اندرزگاه بدهد. اگر که شکایت زندانی مربوط به غیربهداشتی‌بودن برخی کالاهای عرضه‌شده در فروشگاه زندان باشد، مثل فاسدبودن گوشت یا مواد غذایی دیگر، در این صورت شکایت‌نامه‌اش را باید به مسئول واحد بهداشت و درمان موسسه بدهد. همه این موارد طبق ماده ۱۵۹ آئین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، لازم‌الاجرا است.

تاریخ

برچسب‌ها

ویدئوهای بیشتر ...