Search

English

مبارزات مدنی، تجربه‌ها و راهکارها – ۲۷

کدام گرایش‌ها و اندیشه‌های سیاسی در ایران غالب است؟ در این برنامه که با حضور حجت کلاشی، کنشگر سیاسی، برگزار شده است به سوالاتی از این دست پرداخته می‌شود.

این برنامه در تاریخ اول اردیبهشت ۱۴۰۱ در اتاق آموزشکده توانا در کلاب‌هاوس برگزار شد. 

تاریخ

برچسب‌ها

ویدئوهای بیشتر ...