Search

English

مبارزات مدنی، تجربه‌ها و راهکارها – ۲۱

در این برنامه نگاهی انداخته شد به وضعیت دراویش گنابادی در ایران و همچنین یادی شد از بهنام محجوبی، دریش زندانی که قربانی قتل حکومتی شد.
این برنامه با حضور بتول حسینی، مادر بهنام محجوبی، و جمعلی از کنشگران برگزار شد.

این برنامه در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۴۰۰ در اتاق آموزشکده توانا در کلاب‌هاوس برگزار شد. 

تاریخ

برچسب‌ها

ویدئوهای بیشتر ...