Search

English

کمک به فرد در معرض خودکشی برای تخلیه هیجانی

موضوع تخلیه هیجان برای فردی که می‌دانیم ممکن است دست به خودکشی بزند، بسیار نجات‌بخش است. کمک‌کردن به این فرد برای تخلیه هیجان اصول کاربردی خود را دارد که دکتر نیما نوروزی، روانشناس بالینی و روان‌درمانگر، در این باره بیشتر می‌گوید. 

این بخشی است از برنامه‌ای که ۱۳ آذر ۱۴۰۱ در اینستاگرام آموزشکده توانا به صورت زنده برگزار شد.

تاریخ

برچسب‌ها

ویدئوهای بیشتر ...