Search

English

لیبریا؛ جنبش زنان برای صلح، در محاصره خشونت

سال ۲۰۰۳ در لیبریا، چهاردهمین سال جنگ‌های خونین داخلی بود. پرزیدنت چارلز تیلور که پس از کودتای سال ۱۹۸۹ به قدرت رسید، با چالش بزرگی برای کنترل کشوری روبه‌رو شد که توسط گروه‌های شورشی تقسیم شده بود.
بیشترین لطمات و آسیب‌ها متوجه زنان بود. تقریبا تمامی جنگ‌جویان مسلح را مردان تشکیل می‌دادند و زنان و دختران مرتبا با آزارهای جنسی و تجاوز روبه‌رو بودند.
زنان لیبریایی در دوران جنگ باید عذاب اجیر‌شدن اجباریِ فرزندان خود توسط نیروهای مسلح را تحمل می‌کردند.
مردان جوان به عنوان جنگجو به کار گرفته می‌شدند. بعد که به دهکده برمی‌گشتند، به مواد مخدر معتاد شده بودند و در مواردی وادار به اعدام اعضای خانواده خود می‌شدند. دختران جوان هم شب به عنوان برده جنسی و روز به عنوان جنگجو به کار گرفته می‌شدند.
آوریل ۲۰۰۳ اتفاق دیگری رقم خورد؛ زنان لیبریایی که قادر به تحمل جنگ برای یک سال دیگر نبودند، دست به مبارزه بدون خشونت برای رسیدن به صلح زدند.

نسخه نوشتاری

تاریخ

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی ...