Search

English

جلسه چهارم: گروه‌سازی

استعدادها و مهارت‌ها

نکات مهم:

  • بینش و چشم انداز شما چیست؟ به کدام نیاز بزرگ مقیاس توجه می دهید؟
  • راهبرد شما چیست؟ برای رسیدن به چشم انداز خود چه چیزی ضرورت دارد؟
  • تاکتیک‌های شما برای پاسخ به آن نیازها کدامند؟ کدام اعمال شما را از نقاط مختلف در راهبرد خود به پیش خواهد برد؟
  • در نهایت تدارکات را در نظر بگیرید. به چند نفر احتیاج دارید؟ چقدر پول؟ منابع لازم دیگر کدامند؟
  • نیازی نیست که توانایی انجام هر کاری را داشته باشید. در واقع، به عنوان یک رهبر باید مهارت‌های دیگران را درک کرده و برای ساختن گروه‌هایی قوی بیشترین بهره را از آنها ببرید.
  • افرادی را که می توانند در چشم انداز، راهبرد، تاکتیک‌ها و تدارکات سهمی ایفا کنند گرد هم آورید.
در این درس، شما تلاش خواهید کرد بفهمید به عنوان رهبر، چگونه فردی هستید. نقاط قوت خود را کشف خواهید...
استعدادها و مهارت‌ها نکات مهم: بینش و چشم انداز شما چیست؟ به کدام نیاز بزرگ مقیاس توجه می دهید؟ راهبرد شما...
نکات مهم: به خود و توانایی‌های منحصر به فرد خود باور داشته باشید. تصور نکنید که همیشه باید بر اساس...
شما چه طور در جامعه تغییر ایجاد می کنید؟ نکات مهم: چه چیزی ممکن است شما را از برداشتن اولین گام...

تاریخ

2013

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی