Search

English

جلسه سوم: اقدام به عمل

شما چه طور در جامعه تغییر ایجاد می کنید؟

نکات مهم:

  • چه چیزی ممکن است شما را از برداشتن اولین گام برای ایجاد تغییر بازداشته باشد؟ هر گونه بیمی را که دارید مشخص کنید، اما متوجه هزینه های بی عملی یا تاخیر در عمل باشید.
  • تصمیم بگیرید که چه چیزی می تواند محرک شما برای آغاز باشد.
  • شریک و همکاری برای کمک به خود برای چسبیدن به کار پیدا کنید.
  • اولین گام را بردارید.
در این درس، شما تلاش خواهید کرد بفهمید به عنوان رهبر، چگونه فردی هستید. نقاط قوت خود را کشف خواهید...
استعدادها و مهارت‌ها نکات مهم: بینش و چشم انداز شما چیست؟ به کدام نیاز بزرگ مقیاس توجه می دهید؟ راهبرد شما...
نکات مهم: به خود و توانایی‌های منحصر به فرد خود باور داشته باشید. تصور نکنید که همیشه باید بر اساس...
شما چه طور در جامعه تغییر ایجاد می کنید؟ نکات مهم: چه چیزی ممکن است شما را از برداشتن اولین گام...

تاریخ

2013

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی