Search

English

وبینار سوم: مسأله صلح در خاورمیانه

آیا برقراری صلح در خاورمیانه بدون تغییری بنیادی در فرهنگ سیاسی تک تک کشورهای آن ممکن است؟ در موقعیت تنش میان اسرائیل و فلسطین و درگیری‌های فرقه‌ای در منطقه‌، دین به مثابه‌ی یکی از سرچشمه‌های اصلی فرهنگ سیاسی، چه نقشی در تحول فرهنگ سیاسی منطقه و روابط میان کشورها می‌تواند بازی کند؟ چگونه می‌توان از رویکرد احساسی یا احساساتی به صلح گذر کرد و به صلح به مثابه ایده‌ای سیاسی نگریست؟

 

چه عناصری در فرهنگ سیاسی ایران جامعه و حکومت را به هم پیوند می‌دهد و کدام عناصر آن‌ها را از هم‌دیگر جدا...
آیا می‌توان شاخص‌هایی را بازشناسی کرد که فارغ از این یا آن حکومت در سیاست خارجی ایران تداوم یافته است؟...
آیا برقراری صلح در خاورمیانه بدون تغییری بنیادی در فرهنگ سیاسی تک تک کشورهای آن ممکن است؟ در موقعیت تنش...

تاریخ

2013

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی