Search

English

جلسه اول: اخلاق انتشار در وب

 

فرض پایه درس این است که روزنامه نگار منبع شناخت جهان برای بسیاری از مخاطبان عمومی است. پس باید بتواند روشی را پیشه کند که هر چه بیشتر و با درصد خطای کمتر واقعیت را بشناسد و به آن پایبند باشد. درس با پرسش و جایگاه پرسیدن در کشف حقیقت آغاز می شود و ارزش گفتگو بمثابه روش رسانه ای (در خدمت آشکارسازی حقیقت)، تردید و وارسی (به منظور رسیدن به امر واقعی) و نتیجه روش اخلاقی یعنی رهایی از تعارض و تناقض را یادآور می شود و توجه می دهد که چگونه از راه صحت، انصاف و موازنه (در گزارش جهان) و پرهیز از تقلب و دستکاری در واقعیت روزنامه نگار می تواند اعتمادسازی کند و پیمان خود برای گزارش راست و مطابق با واقع را نقض نکند. درس به این نتیجه می رسد که پایبندی به پیمان و اعتماد اصل جاودانی اخلاق است.

  فرض پایه درس این است که روزنامه نگار منبع شناخت جهان برای بسیاری از مخاطبان عمومی است. پس باید...
  هدف از این درس آشنا کردن روزنامه نگاران با نقش ویراستاران است. این آشنایی هم به روزنامه نگار کمک...

تاریخ

2010

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی