Search

English

جلسه سوم: درآمدی بر ویرایش

 

هدف از این درس آشنا کردن روزنامه نگاران با نقش ویراستاران است. این آشنایی هم به روزنامه نگار کمک می کند مهارت های ویرایشی خود را ارتقا بخشد و هم درک بهتری از کار ویراستاران در سازمان خود داشته باشد. کار ویراستار به نمایندگی از ناشر بهبود متن است: آیا متن کامل است؟ موثق است؟ معانی و بیان اش سنجیده و رسا ست؟ آیا با تسلط کافی به موضوع نوشته شده است؟ اینها سوالاتی است که سردبیران و به نمایندگی از آنها ویراستاران درباره یک متن می پرسند تا بتوانند متن را چک و کنترل کنند، کار هماهنگ سازی را در آن انجام دهند، و به بیان آن روشنی بخشند. ویرایش تیتر و لید، ویرایش ترجمه، ویرایش ادبی، ویرایش عکس و چیدمان و تصحیح نشانه گذاری از مباحث این درس است.

  فرض پایه درس این است که روزنامه نگار منبع شناخت جهان برای بسیاری از مخاطبان عمومی است. پس باید...
  هدف از این درس آشنا کردن روزنامه نگاران با نقش ویراستاران است. این آشنایی هم به روزنامه نگار کمک...

تاریخ

2010

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی