Search

English

دعواهای ما برای خدا نیست!

روح‌الله خمینی، ۶ خرداد ۱۳۶۰: «دعواهای ما دعوایی نیست که برای خدا باشد. این را همه از گوشتان بیرون کنید. … این قدرت چی‌چی. آخر من نمی‌فهمم چه قدرتی الآن در کار هست! خوب، محمد رضا اگر دنبال این مسائل می‌رفت مطلبی بود، برای اینکه یک قدرتی بود- قدرت شیطانی بود- کسی حق نداشت یک کلمه بگوید.»

تاریخ

برچسب‌ها

ویدئوهای بیشتر ...