English

زندان در ایران در هفته‌ای که گذشت، ۴۷

در این برنامه با حضور شماری از کارشناسان و کنشگران مدنی به آخرین اخبار مربوط به زندان‌های ایران پرداخته شد. 

این برنامه در تاریخ ۷ شهریور ۱۴۰۱ در کلاب‌هاوس آموزشکده توانا برگزار شد.

تاریخ

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی ...