Search

English

برای کودکان ایرانی پول نداریم

در حالی که جمهوری اسلامی سرمایه ملی ایرانیان را خرج جنگ‌افروزی و ماجراجویی‌هایش می‌کند، بسیاری از کودکان ایرانی از امکانات آموزشی استاندارد محرومند و در شرایطی ناایمن تحصیل می‌کنند.

بخوانید: درد مدام کمبود امکانات آموزشی

تاریخ

برچسب‌ها

ویدئوهای بیشتر ...