Search

English

قاسم سلیمانی، لشکر فاطمیون و جنایت جنگی

لشکر فاطمیون – متشکل از نیروهای افغانستانی – از ابتدای دهه نود خورشیدی شکل گرفت و در جنگ‌افروزی‌های جمهوری اسلامی به کار گرفته شد. اما به چه انگیزه و در چه شرایطی؟

تاریخ

برچسب‌ها

ویدئوهای بیشتر ...