Search

English

احتیاط! آقازاده‌ها مشغول اختلاسند!

روزی نیست که مردم خبر یک اختلاس کوچک یا بزرگ را نشوند. چنین خبرهایی از بس تکرار شده دیگر برای مردم عادی شده است.

تاریخ

برچسب‌ها

ویدئوهای بیشتر ...