Search

English

نبرد با دیکتاتور؛ ما فقط یک بار باید پیروز شویم!

واژه «دیکتاتوری»، تاریخی به وسعت تباه‌شدن میلیون‌ها جان و زندگی شیرین، در خود دارد. با این حال تاریخ، پر از نمونه‌های درخشانی است از پیروزی شهروندان بر دیکتاتوری‌ها؛ نمونه‌هایی که می‌توانند برای کسانی که هنوز در وضعیت‌هایی مشابه به سر می‌برند، امیدبخش و آموزنده باشند.

این مستند کوتاه، نگاهی به این تجربه‌ها دارد.

تاریخ

برچسب‌ها

ویدئوهای بیشتر ...