Search

English

جنبش دانشجویی و گذار به دموکراسی

اطلاق «جنبش» به فعالیت‌های دانشجویی به‌علت ماهیت کنشگری آن است که با تبدیل آگاهی  جمعی یا گروهی، به خودآگاهی یا وجدان جمعی و ملی، امکان عمل و حرکت را فراهم می‌کند. جنبش‌های دانشجویی نمونه‌های موفق بسیاری در سراسر جهان از جمله ایران داشته‌اند.

این مستند کوتاه نگاهی می‌کند به ماهیت و تاریخچه این جنبش‌ها و همچنین نقش و عملکرد جنبش دانشجویی در ایران.
 

تاریخ

برچسب‌ها

ویدئوهای بیشتر ...