Search

English

معلولان ایرانی و دشواری زیست شهروندی

اگر در ایران زندگی کرده باشیم به احتمال بسیار فراوان شاهد وضعیت نامطلوب معلولان در کنار خیابان‌ها یا مراکز اداری بوده‌ایم. مسئله وضعیت نامطلوب معلولان در ایران گاهی تن به فاجعه می‌زند. حتی تصور حضور یک معلول سالمند که کنار خیابان رها شده باشد دل هر انسان شرافتمندی را می‌لرزاند، ولی در ایران می‌توان معلولانی را دید که علی‌رغم سالمندی و معلولیت، حق بدیهی آسوده‌زیستن را از دست داده‌اند و به معنای واقعی کلمه آواره هستند. 
این مستند کوتاه نگاهی دارد به وضعیت افراد دارای معلولیت در ایران و امکاناتی که حکومت از آن‌ها دریغ کرده است.

تاریخ

برچسب‌ها

ویدئوهای بیشتر ...