Search

English

درگذشتگان سال ۱۳۹۷- قسمت دوم

نوروز دیگری از راه رسید و برگ دیگری از دفتر تقویم روزگار ورق خورد. اما در این سال بودند کسانی که آخرین صفحه زندگی‌شان ورق خورد و دفتر عمرشان به پایان رسید. از برخی از آن‌ها یادی می‌کنیم.

بخش اول

بخش سوم

تاریخ

برچسب‌ها

ویدئوهای بیشتر ...