Search

English

شکنجه در زندان‌های جمهوری اسلامی به روایت مجید توکلی

مجید توکلی، زندانی سیاسی پیشین و پژوهشگر و کنش‌گر سیاسی، در این برنامه از شکنجه جسمی و روحی در زندان‌های جمهوری اسلامی می‌گوید. او همچنین بخشی از تجربه‌های تلخ خود در دوران زندان و بازجویی را بازگو می‌کند.

این بخشی است از برنامه‌ای که شهریور۱۴۰۰ در کلاب‌هاوس  آموزشکده توانا برگزار شده است.

تاریخ

برچسب‌ها

ویدئوهای بیشتر ...