Search

English

باید فضای امنی برای کنش‌گری کودکان فراهم کنیم

چرا باید کودکان را با کنشگری اجتماعی آشنا کرد؟ چگونه می‌شود در کودکان دغدغه فعالیت مدنی به‌ وجود آورد؟ تفاوت فعالیت مدنی و فعالیت سیاسی چیست؟ کاستی‌ها و نیازهای جامعه ایران درباره حقوق کودکان چیست؟ کودکانی که به‌اجبار همراه مادرانشان در زندان هستند چه وضعیتی دارند و چگونه می‌شود برای آسیب‌هایی که دیده‌اند به آن‌ها کمک کرد؟
پاسخ این سوالات و موضوعات مشابه آن را در این گفت‌وگوی اختصاصی از زبان حامد فرمند، فعال حقوق کودکان، بشنوید.

این گفت‌و‌گو در سال ۱۴۰۱ انجام شده است.

تاریخ

برچسب‌ها

ویدئوهای بیشتر ...