Search

English

سالمند‌آزاری؛ خشونت پنهان

بسیاری از سالمندان در خانه‌های خود یا خویشاوندان‌شان یا مراکز نگهداری از سالمندان مورد سوء‌استفاده قرار می‌گیرند. به گزارش سازمان بهداشت جهانی، در سال ۲۰۱۸:

– به ازای هر شش فرد با سن شصت سال یا بیش‌تر، یک نفر در سال ۲۰۱۷ یکی از اشکالِ آزار را در جامعه تجربه کرده است.

– میزان آزار سالمندان در موسسات خانه‌های پرستاری یا مراکز مراقبت‌های طولانی‌مدت، بالاست.

– سوء‌استفاده از سالمندان منجر به آسیب‌های شدید جسمی و پیامد‌های روانشناختی بلندمدت می‌شود.

– با توجه به افزایش جمعیت سالمندان در بسیاری از کشورها، سالمند‌آزاری رو به افزایش است.

اما سوء‌استفاده و غفلت از سالمند چیست؟

a:3:{s:5:”title”;s:0:””;s:3:”url”;s:43:”https://www.youtube.com/watch?v=k29Di28lZTI

تاریخ

برچسب‌ها

ویدئوهای بیشتر ...