Search

English

آسیب شناسی انتخابات آزاد در ایران

این وبینار دومین جلسه سری وبینارهای انتخابات آزاد و مدلهای گذار به دموکراسی می باشد. تجربه انتخابات در جمهوری اسلامی و فراز و نشیب مشارکت مردم در آن بررسی می شوند. در اینجا نگاهی می کنیم به قانون اساسی جمهوری اسلامی و مقایسه آن با کنوانسیون بین المجالس ۱۹۹۴ در مورد انتخابات آزاد و عادلانه. آسیب شناسی موانع برگزاری انتخابات آزاد در ایران و راه های پیشگیری و مقابله با این آسیب ها نیز بررسی می شوند.

این وبینار دومین جلسه سری وبینارهای انتخابات آزاد و مدلهای گذار به دموکراسی می باشد. تجربه انتخابات در...
این وبینار اولین جلسه سری وبینارهای انتخابات آزاد و مدلهای گذار به دموکراسی می باشد. تجربه گذار به دمکراسی...
این وبینار سومین جلسه سری وبینارهای انتخابات آزاد و مدل‌های گذار به دموکراسی می باشد. تجربه گذار به دموکراسی...

تاریخ

2013

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی