Search

English

جلسه ۲: آموزش فرهنگ دموکراتیک از طریق دموکراتیزه کردن تحصیلات

این جلسه به بحث در مورد اهمیت کلاس درس دموکراتیک، چگونگی ایجاد بستر دموکراتیک و دموکراتیزه کردن تجربه تحصیلی و سه عامل اجتماعی، سازمانی و محیطی می‌پردازد. همچنین ایجاد تغییرات در عوامل اجتماعی، سازمانی و محیطی برای حمایت از فرهنگ دموکراسی را بررسی می‌کند. در ادامه نکاتی را برای برقراری یک کلاس دموکراتیک به معلمان خاطرنشان می‌سازد. در انتها نیز پیشنهاداتی برای دموکراتیزه کردن سیستم‌های تحصیلی یادآوری می‌کند.

در این وبینار در ابتدا، برنامه درسی در بستر آموزش دموکراسی بررسی می‌شود. عناصر تشکیل دهنده، ساختاربندی...
این جلسه به بحث در مورد اهمیت کلاس درس دموکراتیک، چگونگی ایجاد بستر دموکراتیک و دموکراتیزه کردن تجربه...
در این جلسه در ابتدا، دلایل نیاز به تفکر انتقادی در کلاس بحث می‌شود. همچنین، طبقه‌بندی بلوم توضیح داده...

تاریخ

2011

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی