Search

English

جلسه ۱: آموزش درباره‌ دموکراسی؛ دموکراتیزه کردن محتوای آموزشی

در این وبینار در ابتدا، برنامه درسی در بستر آموزش دموکراسی بررسی می‌شود. عناصر تشکیل دهنده، ساختاربندی و اهداف یک برنامه درسی و همچنین اهداف آموزشی تعریف و تحلیل می‌شوند. در ادامه، تأثیر دموکراسی در تعیین محتوای آموزشی، نتایج مورد انتظار آموزش برای دموکراسی و همچنین انواع و آموزش محتوای دموکراتیک بحث خواهند شد.

در این وبینار در ابتدا، برنامه درسی در بستر آموزش دموکراسی بررسی می‌شود. عناصر تشکیل دهنده، ساختاربندی...
این جلسه به بحث در مورد اهمیت کلاس درس دموکراتیک، چگونگی ایجاد بستر دموکراتیک و دموکراتیزه کردن تجربه...
در این جلسه در ابتدا، دلایل نیاز به تفکر انتقادی در کلاس بحث می‌شود. همچنین، طبقه‌بندی بلوم توضیح داده...

تاریخ

2011

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی