Search

English

سقوط اقتصادی در جاده‌های ایران قربانی می‌گیرد

گرانی‌های اخیر روی قیمت قیر تاثیر گذاشته است و قیر تاثیر مستقیمی روی قیمت آسفالت خیابان دارد. جاده‌های نامناسب تنها در سال ۱۳۹۶، شانزده‌هزار و دویست قربانی گرفت و این یعنی هر روز بیش‌تر از ۴۰ نفر. 

تاریخ

برچسب‌ها

ویدئوهای بیشتر ...