Search

English

زوم: انجمن قناریان نظام

با وقوع انقلاب ۵۷ و مخصوصا آغاز جنگ ایران و عراق، ضرورت اشاعه ایدئولوژی حکومتی بین نسل‌های جوان بیش‌تر شد؛ ضرورتی که به بازار مداحی رونق خاصی بخشید. مداحان در همه این سال‌ها به هر چیزی حتی تقلید از آهنگ‌های پاپ قبل از انقلاب برای ترویج کسب‌وکارشان چنگ زده‌اند. آن‌ها برای هر اجرا، دستمزدی میلیونی می‌گیرند بدون این‌که شامل مالیات شود و به جایی پاسخ‌گو باشند و البته بر سفره رانت و فساد اقتصادی نشسته‌اند.

تاریخ

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی ...