Search

English

زوم: نوزادان ناخواسته، نوزادان رها شده

مسئولان می‌گویند که هر سال بیش از ۱۰۰۰ نوزاد رها می‌شوند و البته این آمار مانند هر آماری در ایران نوک کوه یخی است که بیش‌ترش در آب قرار دارد.

تاریخ

برچسب‌ها

ویدئوهای بیشتر ...