Search

English

گزیده تصاویر روز اول تحصن سراسری سه روزه معلمان، اسفند ۹۷

معلمان در این سال‌ها مدام بر خواسته‌های صنفی و مدنی خود پافشاری کرده‌اند، این اعتراضات صنفی گاهی با بازداشت معلمان و محدودیت‌های بسیار برای آن‌ها مواجه شده‌اند.

تاریخ

برچسب‌ها

ویدئوهای بیشتر ...