Search

English

شیرین علیزاده

شیرین علیزاده یک مادر ۳۵ ساله بود. ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ هنگام فیلمبرداری از اعتراضات از داخل ماشین، با گلوله ماموران در اصفهان کشته شد.

شیرین در واقع آخرین لحظات زندگی خود را نیز ثبت کرد. ۱۳ آبان ۱۴۰۱ سیل مردم معترض برای مراسم چهلم او، روانه باغ رضوان شدند.

ماموران به مراسم حمله کردند ، به مردم تیراندازی کردند و گاز اشک‌آور زدند. بسیاری از شرکت‌کنندگان در این مراسم زخمی شدند.

تصویر عموی همسر شیرین که مورد حمله ماموران قرار گرفت نیز در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. حکومت شیرین علیزاده را جلوی چشمان همسر و فرزندانش داخل ماشین به قتل رساند.

تاریخ

برچسب‌ها

ویدئوهای بیشتر ...