Search

English

جلسه ۵: شیوه‌های دموکراتیک اداره کلاس درس

پیاده‌کردن دموکراسی در زندگی و امور روزمره با خواندن مقاله و کتاب اتفاق نمی‌افتد؛ نیاز به تمرین در تمام ابعادِ زندگی دارد. این تمرین را می‌شود از کلاسِ درس شروع کرد. در این جلسه درباره شیوه‌های دموکراتیک اداره کلاس و راهکارهایی برای مشارکت‌دادن دانش‌آموزان صحبت می‌کنیم.

در جلسه اول دوره «دموکراسی در کلاس درس» نگاهی می‌کنیم به پیشینه آموزش در جهان و ایران و این‌که از کجا...
در جلسه دوم به تاریخچه آموزش در ایران می‌پردازیم و سپس درباره تفکر انتقادی و ارتباط آن با آموزش بحث خواهیم...
پدیده‌ها و واقعیت‌های زندگی انسانی درهم‌تنیده‌اند و تحلیل آن‌ها و پیچیدگی‌ها و اجزاء مختلف‌شان همیشه...
اندیشه انتقادی و تفکر انتقادی ارتباطی مستقیم با آموزش دموکراسی دارد. هر معلمی باید بتواندنقش مثبت خود...
پیاده‌کردن دموکراسی در زندگی و امور روزمره با خواندن مقاله و کتاب اتفاق نمی‌افتد؛ نیاز به تمرین در تمام...
در این جلسه برخی ابزارهایی را که در کلاس‌های درسی برای آموزش تفکر انتقادی به دانش‌آموزان دبستانی به کار...
در این جلسه نگاهی می‌اندازیم به بحث هویت و این‌که هویت‌های فردی و گروهی چه ارتباطی با آموزش، به‌ویژه...
در جلسات پیشین توضیح دادیم که آشناکردن دانش‌آموزان با دموکراسی از سال‌های آغازین تحصیل چه ضرورتی دارد....

تاریخ

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی