Search

English

تجاوز جنسیِ سیاسی و نکاتی برای برون‌رفت از آثار روانی آن

هر انسانی یک دنیای بسیار بسیار شخصی و خصوصی دارد که متعلق به خودش است نه به دیگران؛ مگر اینکه خودش به میل خودش آن را برای کسی باز کند. این دنیای خصوصی را پوست ما کامل می کند. اگر این پوست شکافته شود، دردآورترین احساس خصوصی یک انسان است که به او تجاوز شده. بر همین اساس تجاوز – به خصوص که اگر سیاسی باشد و فرد بفهمد که برای آن برنامه‌ریزی شده – دردناک‌تر خواهد شد. در این برنامه اشکبوس طالبی، روان‌شناس، به بررسی نکات روان‌شناسی برای قربانیان شکنجه جنسی در زندان پرداخته است.

اشکبوس طالبی، مدرس بازنشسته‌ی روان‌شناسی در مریلند است که سال‌ها روی موضوع «شکنجه» کار پژوهشی کرده است.

این برنامه یک مصاحبه است که بهار ۱۴۰۲ توسط آموزشکده توانا انجام شده است.

بخش‌هایی از این مصاحبه در پادکست چهاردهم تصور کن با عنوان «شکنجه جنسی معترضان» نیز آمده است.

لینک پادکست

تاریخ

برچسب‌ها

ویدئوهای بیشتر ...