Search

English

هاروی میلک؛ روایتی از آغاز مبارزه برای حقوق همجنسگرایان در ایالات متحده آمریکا

در سال ۱۹۷۷، برای اولین بار در ایالات متحده، فردی که همجنسگرابودنش را آشکار کرده بود، به یک سِمَت عمومی در این کشور انتخاب شد؛ این شخص هاروی میلک  بود که به عنوان یکی از اعضاء هیئت نظارتِ شهر سان‌فرانسیسکو انتخاب شده بود. هرچند که با انتخاب او به این مقام، سیاست در این شهر با یک طوفان مواجه شد، اما این انتخاب یک پیروزی آشکار علیه کلیشه‌های ضد همجنس‌گرا در ایالات متحده آمریکا بود. او پس از انتخابش، تلاش بسیاری کرد تا تابوی ضد همجنسگرایی را بشکند. او نه تنها به دنبال تغییر کلیشه‌های موجود درباره همجنس‌گرایان بود، بلکه به دنبال پیشبرد یک چهارچوب قانونی بود که بتواند همجنس‌گرایان را حمایت کند.

توانایی میلک در بسیج همجنس‌گرایان و غیرهمجنس‌گرایان، منجر شد تا یک برنامه پیشنهادی برای محدود‌کردن شدید حقوق استخدامی همجنس‌گرایان، به شکست بینجامد. گرچه میلک یازده ماه پس از انتخاب به قتل رسید، اما میراث او در مبارزه برای حقوق همجنس‌گرایان، الهام‌بخش نسل تازه‌ای از فعالان مدنی در ایالات متحده، مبارزه برای برابری جنسیتی و بسط آزادی‌های مدنی برای همجنس‌گرایان شد.

 در این پادکست با ما همراه باشید تا مروری کنیم بر تلاش کوتاه، اما تاثیرگذار هاروی میلک و همراهان او.

نسخه نوشتاری

تاریخ

برچسب‌ها

ویدئوهای بیشتر ...