Search

English

دیگر لازم نیست «ها» کنید!

علیرضا رضایی – بند و بساطی که ملاحظه می‌فرمایید رادار شناسایی «الکل» است که جهت رفع یکی از نیازهای حیاتی کشور، توسط یکی از متخصصان داخلی ساخته شده است. با اختراع این دستگاه که از فاصله هزار و پانصد متری قادر به شناسایی مشروبات الکلی است، نیاز نیروهای سلحشور کشور به «ها کردن» در مقرهای ایست و بازرسی کاملاً رفع، و در این زمینه به خودکفایی کامل نائل آمدیم.

از دیگر کاربردهای این اختراع شناسایی مواد مخدر از همان فاصله‌ی هزار و پانصد متری بوده و بنابراین باری دیگر نیروهای جان بر کف بسیج، بجای تست ادرار، می‌توانند افراد معتاد دشمن را از فاصله دور شناسایی و احتمالاً مورد هدف قرار بدهند.

جهت صرفه‌جویی هرچه بیشتر در زمینه اختراعات ملی، این دستگاه همچنین پس از شناسایی موفق مشروبات الکلی و مواد مخدر، بطور همزمان می‌تواند مواد منفجره را نیز مورد شناسایی قرار بدهد. کارشناسان معتقدند که در نظام اسلامی، مشروبات الکی از لحاظ سلولی تفاوت زیادی با مواد منفجره نداشته و حتی ممکن است این سیستم افرادی که مشروبات الکلی استفاده کرده باشند را بجای مواد منفجره شناسایی و به انهدام کامل برساند.

لینک خبر اصلی در این زمینه در خبرگزاری مهر

انتشارات بیشتر ...