Search

English

جلسه ۶: مقاومت دیجیتال

در جلسه ششم دوره نظارت بر فساد دولتی شاسکا بایرلی به این موضوعات می‌پردازد:

  • درس‌های فراگرفته از مقاومت دیجیتال
  • مطالعات موردی: شایفنکم (مصر)؛ فیشا لیمپا (برزیل)؛ دوستا! (بوسنی و هرزه‌گوین)؛ چیچاک (اندونزی)؛ مزالندو، محفلی برای نظارت دیجیتال بر مجلس
  • نمونه‌هایی از نظارت دیجیتال و مطالعه موردی آراسا درباره خدمات بهداشتی و کمک‌های درمانی ایدز
  • ابزارها و منابع دیجیتال
فساد چیست و تعاریف اصلی آن از چه قرار است؟ پاسخ‌گویی چیست؟ حق دستیابی به اطلاعات چه نوع حقی‌ست؟ انواع...
در جلسه دوم این دوره آنچه از پژوهش‌های بین‌المللی درباره فساد در ایران استخراج شده است، بررسی می‌شود...
در جلسه سوم این دوره به واکنش‌های از بالا به پایین حکومت ایران در ارتباط با فساد پرداخته می‌شود و نمونه‌هایی...
در جلسه چهارم این دوره رویکردهای پایین به بالا در مبارزه با فساد بررسی و در مورد نقش موثر آن‌ها توضیح...
در این جلسه به نمونه‌هایی از کمپین‌هایی که در مبارزه با فساد در کشورهای مختلف موفق عمل کردند اشاره می‌شود...
در جلسه ششم دوره نظارت بر فساد دولتی شاسکا بایرلی به این موضوعات می‌پردازد: درس‌های فراگرفته از مقاومت...
در موقعیتی که در آن فساد، مصونیت و سرکوب وجود دارد چه کاری از دست شهروندان برمی‌آید؟ در جلسه هفتم دوره...
در جلسه هشتم دوره مبارزه با فساد دولتی شاسکا بایرلی به این موضوعات می‌پردازد: یک رویکرد استراتژیک برای...

تاریخ

2015

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی