Search

English

جلسه پنجم: کودک آزاری و تاثیرش بر کودکان

این جلسه به کودک‌آزاری و تاثیر خشونت بر کودکان می‌پردازد. خشونت یا به طور مستقیم به کودک اعمال می‌شود یا غیرمستقیم و در هر جایی حتی در خانه و توسط نزدیکان می‌تواند اتفاق افتد. به علاوه، انواع کودک‌آزاری شامل کودک‌آزاری جسمی، جنسی، روحی و روانی مورد بررسی قرار می‌گیرد و سپس به عوامل ریسک که امکان بروز رفتارهای خشن را افزایش می‌دهد، پرداخته می‌شود. در پایان نیز با توضیح تاثیر خشونت بر کودکان و ازدواج کودکان به عنوان یکی از مصادیق خشونت علیه کودکان، چگونگی حل مشکل کودک‌آزاری و اصلاح و جبران آن از طریق پذیرش مسئولیت توسط والدین و تغییر رفتار آن‌ها با کودک مورد بحث قرار می‌گیرد.

در این جلسه، شهرزاد پورعبدالله به ابعاد مختلف خشونت و آزار جنسی کودکان می‌پردازد. پس از تعریف آزار جنسی...
این جلسه به کودک‌آزاری و تاثیر خشونت بر کودکان می‌پردازد. خشونت یا به طور مستقیم به کودک اعمال می‌شود...
در این جلسه، شهرزاد پورعبدالله درباره نظریه‌های مختلفی که پدیده خشونت را مورد مطالعه قرار داده و ریشه‌یابی...
در این جلسه، شهرزاد پورعبدالله به تاثیر تجربه آزار جنسی بر سلامت روان و روابط عاطفی و جنسی فرد قربانی...
در این جلسه، مساله خشونت بین زوج‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. اگرچه خشونت علیه مردان نیز رخ می‌دهد، اما...

تاریخ

2014

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی