Search

English

جلسه ۴: ساختارهای مالی موسسات حقوقی‌ حوزه حقوق بشر

بدون شک تامین بودجه یکی از چالش‌برانگیزترین جنبه‌های اداره یک موسسه حقوقی فعال در حوزه حقوق بشر است. چرا که موکلین این حوزه اکثرا کم‌درآمد و از طبقات و گروه‌های به‌حاشیه‌رانده‌شده هستند. موسسات حقوقی فعال در حوزه حقوق بشر، هم به میزان بودجه و هم به قابل‌پیش‌بینی بودن بودجه‌شان، ‌حساس هستند و بر این اساس عمل می‌کنند. 
در این جلسه به ساختار مالی موسساتی که در کشورهای مختلف، در حوزه حقوق بشر یا حقوق مدنی، خدمات حقوقی‌ ارائه می‌دهند می‌پردازیم.

در جلسه نخست ابتدا به تعریف پرونده‌های حقوق بشری می‌پردازیم، سپس ضمن نگاهی به وضعیت این پرونده‌ها در...
در این جلسه به مصاحبه وکلا با موکلین‌شان می‌پردازیم و همین‌طور مواردی مثل شیوه انتخاب وکیل و تکنیک‌های...
در این جلسه به ضرورت شناخت وضعیت موکل و درنظرگرفتن راه‌های ارتباطی لازم پرداخته می‌شود. همین‌طور این‌که...
بدون شک تامین بودجه یکی از چالش‌برانگیزترین جنبه‌های اداره یک موسسه حقوقی فعال در حوزه حقوق بشر است....
سمن‌های مدنی و موسسات حقوقی در ایران با چه چالش‌های مالی و اجتماعی‌ای روبرو هستند؟  در این جلسه...
وکلای حقوق بشر وظیفه دارند ماهرانه از موکلین‌شان دفاع کنند. این امر بدون سلامت ذهنی، روحی و جسمی خود...
در این جلسه به مسائل راهبردی مربوط به امنیت وکلای حقوق بشر و موکلین‌شان می‌پردازیم و همچنین سناریوهایی...
در این جلسه به رسانه‌ها می‌پردازیم؛ مشخصا این‌که یک وکیل چطور می‌تواند بدون هیچ منع و مشکل قانونی، از...
در این جلسه که آخرین جلسه دوره است، مروری می‌کنیم بر آنچه در طول دوره مطرح شد.

دوره‌های آموزشی