English

زندان در ایران در هفته‌ای که گذشت، ۵۳ – وضعیت نامناسب درمانی در زندان‌ها

در این برنامه با حضور شماری از کارشناسان و کنشگران مدنی به وضعیت نامناسب درمانی در زندان‌های ایران پرداخته شد.

این برنامه ۱۴ فروردین ۱۴۰۲ در کلاب‌هاوس آموزشکده توانا برگزار شد.

تاریخ

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی ...