Search

English

انقلاب اندیشه – گفت‌وگو با علیرضا آخوندی، نماینده ایرانی‌تبار پارلمان سوئد

علیرضا آخوندی، نماینده ایرانی‌تبار پارلمان سوئد است که پس از آغاز خیزش انقلابی ۱۴۰۱ در ایران، صدای مردم ایران را به گوش بسیاری در سراسر جهان رساند. او در برنامه‌ای به میزبانی مهدی موسوی، شاعر، از فعالیت‌های خودش و خیزش انقلابی مردم ایران سخن گفت.

این برنامه بهمن ۱۴۰۱ از اینستاگرام آموزشکده توانا پخش شد.

تاریخ

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی ...