Search

English

عدالت برای کودک و نوجوان

غایت اخلاق، سیاست و حقوق رسیدن به عدالت است. عدالت پاسخی به این پرسش است که چگونه می‌توان انسان‌ها را از تبعیض و نابرابری نجات داد و امکان رشد استعدادهای انسانی را فراهم نمود. آنچه عدالت را در باره کودکان از بزرگسالان متفاوت می‌سازد، عدم توانایی کودک برای درخواست رفتار عادلانه یا فقدان حمایت محیط او از این درخواست است. قرار گرفتن کودک تحت اقتدار خانواده و اجتماع بدون اینکه خود قادر باشد نقشی در تعیین مناسبات عادلانه حاکم بر خود داشته باشد، و نیز عدم توجه به شخصیت و جایگاه کودک، این اقشار پرشمار جامعه را در معرض انواع ستم‌ها، بی‌عدالتی‌ها و آسیب‌های گوناگون قرار داده است. به همین دلیل، دسترسی به عدالت برای کودکان از جهات عدیده به بسترسازی مناسب در حوزه های اجتماعی، فرهنگی و حقوقی نیاز دارد. تجربه جهانی در باره حقوق کودک و دسترسی به عدالت برای آنها با گام‌های بلندی در عرصه بین المللی همراه بوده است از جمله تصویب کنوانسیون جهانی حقوق کودک. این تجربیات به ایجاد حقوق جهانی برای کودکان منجر شده است. منظور از کودک در اینجا همه دختران و پسران زیر سن ۱۸ سالگی تمام است.

نویسنده این پژوهش از وکلای باسابقه ایران است و در این کتاب با هدف کمک به بسترسازی حقوقی و با استفاده از زبان غیرفنی کوشش می کند تا راهنمای شما در تشخیص ملاک‌های رفتار عادلانه با کودکان و نحوه دسترسی آنها به عدالت باشد. نقشه راه در این مسیر حقوق جهانی کودک است و شناسایی تعارضات قوانین جمهوری اسلامی با این حقوق.

انتشارات بیشتر ...