Search

English

کارگاه ادبی چهارشنبه‌ها – ۳۰

کارگاه ادبی چهارشنبه‌ها هر هفته با حضور مهدی موسوی، شاعر و نویسنده، در کلاب‌هاوس آموزشکده توانا برگزار می‌شود. در این برنامه علاوه بر خواندن آثار هنری اعتراضی، به معرفی کتاب و فیلم و شعرخوانی و نقد ادبی پرداخته می‌شود. این جلسه ۵ بهمن دی ۱۴۰۱ برگزار شد.

محمدحسین مروتی

محمدحسین ۱۸ساله بود، اهل خلخال و در قرچک ورامین زندگی می‌کرد. تازه دیپلم گرفته بود و در یک کارگاه جوراب‌بافی کار می‌کرد. ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ ماموران با گلوله جنگی در قرچک ورامین به شانه و قلبش شلیک کردند و او را کشتند. سه روز طول کشید تا پیکر محمدحسین را به خانواده پس دهند. خانواده […]

رویا حکاکیان: سرنگونی استبداد یک دگرگونی دوبعدی است

«من همانند بسیاری در این جمع که فعال هستند، باور دارم که رژیم ایران باید برود و با یک نظام دموکراتیک جایگزین شود. اما سرنگونی استبداد، یک سرنگونی دوبعدی است. نخستین دگرگونی آشکار است. … دومی که بسیار مهم‌تر از اولی است و مطمئنا تنها راهی است که می‌تواند موفقیت یک سرنگونی سیاسی را تضمین […]

کارگاه ادبی چهارشنبه‌ها – ۲۹

کارگاه ادبی چهارشنبه‌ها هر هفته با حضور مهدی موسوی، شاعر و نویسنده، در کلاب‌هاوس آموزشکده توانا برگزار می‌شود. در این برنامه علاوه بر خواندن آثار هنری اعتراضی، به معرفی کتاب و فیلم و شعرخوانی و نقد ادبی پرداخته می‌شود. این جلسه ۲۱ دی ۱۴۰۱ برگزار شد.

چهارشنبه‌ها با مهدی موسوی، ۲۶- فاطمه اختصاری، شاعر

مهدی موسوی، شاعر و نویسنده، در این قسمت از برنامه چهارشنبه‌ها میزبان فاطمه اختصاری، شاعر، است و با او درباره فعالیت‌هایش و خیزش انقلابی ایرانیان گفت‌وگو می‌کند. این برنامه ۱۴ دی ۱۴۰۱ در اینستاگرام آموزشکده توانا به صورت زنده برگزار شد.

کارگاه ادبی چهارشنبه‌ها – ۲۸

کارگاه ادبی چهارشنبه‌ها هر هفته با حضور مهدی موسوی، شاعر و نویسنده، در کلاب‌هاوس آموزشکده توانا برگزار می‌شود. در این برنامه علاوه بر خواندن آثار هنری اعتراضی، به معرفی کتاب و فیلم و شعرخوانی و نقد ادبی پرداخته می‌شود. این جلسه ۱۴ دی ۱۴۰۱ برگزار شد.

چهارشنبه‌ها با مهدی موسوی، ۲۵- مازیار فلاحی، خواننده

مهدی موسوی، شاعر و نویسنده، در این قسمت از برنامه چهارشنبه‌ها میزبان مازیار فلاحی، خواننده، است و با او درباره فعالیت‌هایش و خیزش انقلابی ایرانیان گفت‌وگو می‌کند. این برنامه ۷ دی ۱۴۰۱ در اینستاگرام آموزشکده توانا به صورت زنده برگزار شد.

کارگاه ادبی چهارشنبه‌ها – ۲۷

کارگاه ادبی چهارشنبه‌ها هر هفته با حضور مهدی موسوی، شاعر و نویسنده، در کلاب‌هاوس آموزشکده توانا برگزار می‌شود. در این برنامه علاوه بر خواندن آثار هنری اعتراضی، به معرفی کتاب و فیلم و شعرخوانی و نقد ادبی پرداخته می‌شود. این جلسه ۷ دی ۱۴۰۱ برگزار شد.

کارگاه ادبی چهارشنبه‌ها – ۲۶

کارگاه ادبی چهارشنبه‌ها هر هفته با حضور مهدی موسوی، شاعر و نویسنده، در کلاب‌هاوس آموزشکده توانا برگزار می‌شود. این برنامه که همزمان با انقلاب ۱۴۰۱ ایران برگزار شد، به جای فعالیت کارگاهی، فرصتی بود برای خواندن آثار هنری در حمایت از معترضان و انقلاب آنان. این جلسه ۳۰ آذر۱۴۰۱ برگزار شد.

چهارشنبه‌ها با مهدی موسوی، ۲۴ – مهدی دریاب، شاعر

مهدی موسوی، شاعر و نویسنده، در این قسمت از برنامه چهارشنبه‌ها میزبان مهدی دریاب، شاعر، است و با او درباره فعالیت‌هایش و خیزش انقلابی ایرانیان گفت‌وگو می‌کند. این برنامه ۳۰ آذر ۱۴۰۱ در اینستاگرام آموزشکده توانا به صورت زنده برگزار شد.