Search

English

جلسه ۴: مدیریت ریسک، سرکوب و دستگیری

به جلسه چهارم دوره آموزشی «کنشگری در ایران امروز؛ پایه‌ها و روش‌ها» خوش آمدید!‌

در این جلسه اما روی موضوع «سرکوب» تمرکز می‌کنیم، پویایی و نحوه آن را در نظر می‌گیریم و سعی می‌کنیم طی مواردی که مورد بحث قرار می‌دیم، خطرات مرتبط با اقداماتی که انجام می‌دیم را بهتر درک کنیم. با ما همراه باشید!

در این دوره که با همکاری مرکز بین‌المللی مبارزه بدون خشونت (ICNC) برای شما عزیزان تدارک دیدیم، به بررسی...
به جلسه دوم دوره آموزشی «کنشگری در ایران امروز؛ پایه‌ها و روش‌ها» خوش آمدید!‌ در این جلسه به چگونگی...
به جلسه سوم دوره آموزشی «کنشگری در ایران امروز؛ پایه‌ها و روش‌ها» خوش آمدید!‌ در این جلسه به چگونگی...
به جلسه چهارم دوره آموزشی «کنشگری در ایران امروز؛ پایه‌ها و روش‌ها» خوش آمدید!‌ در این جلسه اما روی...
به جلسه پنجم دوره آموزشی «کنشگری در ایران امروز؛ پایه‌ها و روش‌ها» خوش آمدید!‌ در این جلسه، چگونگی...
به جلسه ششم دوره آموزشی «کنشگری در ایران امروز؛ پایه‌ها و روش‌ها» خوش آمدید!‌ در این جلسه به این می‌پردازیم...

تاریخ

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی