Search

English

تعیین و توضیح یک استراتژی برای گذار سیاسی

موضوعات این وبینار:

– تعریف استراتژی

– استراتژی های گذار کدامند؟

– استراتژی انقلابی

– استراتژی رفرم

– راهبردهای مختلط

– انواع دیگر استراتژی گذار

موضوعات این وبینار: – مشروعیت جمهوری اسلامی در بحران – بحران کارآمدی – بحران...
موضوعات این وبینار: – تبیین انتخابات آزاد ومنصفانه – مزایای این استراتژی – مراحل...
موضوعات این وبینار: – تعریف انواع گذار به دموکراسی – مراحل رفرم – رفرم ازبالا –...
موضوعات این وبینار: – تعریف استراتژی – استراتژی های گذار کدامند؟ – استراتژی انقلابی –...
موضوعات اين وبينار: – عوامل ثبات در یک نظام سیاسی – بحران و بی ثباتی در نظامهای سیاسی –...
موضوعات این وبینار: – نظام سیاسی و پایگاه اجتماعی – رابطه ثبات نظام سیاسی با پایگاه...

تاریخ

2014

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی